Betekintés: Godzsa Anikó - A XX. századi magyar irodalom története III

A holtpont hipertóniájának megtörése. Basa Viktor: Abbahagyja s elkezdi újra. (Toldalagi Pál fiatalkori költészete, mint prefiguráció)

Kenyeres Zoltán DSc. Tarján Tamás CSc.

Rónay László DSc. Tverdota György DSc. Lackfi János PhD. Szénási Zoltán PhD.

Betekintés: Godzsa Anikó - A XX. századi magyar irodalom története III

A bizottság titkára: Dr. Gintli Tibor PhD. A bizottság további tagjai: Dr. Bárdos László PhD. Schiller Erzsébet, Dr. Kosztolánczy Tibor póttagok Előszó Talán tizenhét éves lehettem, amikor kezembe került Tüskés Tibor Pilinszky János című monográfiája.

Nagy lelkesedéssel olvastam, mivel Pilinszky János költészete már akkor magával ragadott. Pedig egy szót sem értettem belőle. Ezért olvastam a monográfiát: hátha segít érteni is. Tüskés Tibor könyvének hetvenegyedik oldalán található egy fotó.

Basa Viktor: Abbahagyja s elkezdi újra. (Toldalagi Pál fiatalkori költészete, mint prefiguráció)

Egy kerti széken üldögélő férfit ábrázol, erős napsütésben. Félrehajtott fejét hogyan kell kezelni a magas vérnyomást videó támasztja, és rezzenéstelen eleganciával néz a kamerába.

Vagyis az olvasók szemébe. A könyvből tudtam meg, hogy Pilinszky János legjobb barátjáról van szó, aki szintén költő. Vagyis Toldalagi Pálról. Nem értettem, hogy az ő köteteit miért nem találom sehol. Hosszú idő telt el, pontosan tizenhét év.

Tartalom ajánló

Pilinszky János még mindig magával ragad. De már Toldalagi Pál is. Bölcs mondás, hogy a költészetről való beszédet nem lehet befejezni. Munkám során azzal szembesültem, hogy elkezdeni is igen nehéz. És nem csupán azért, mert — ahogy mondani szokás — minden kezdet nehéz, hanem azért is, mert nem élünk költői világot. Talán soha nem is éltünk. Ugyanakkor a költészetnek hatalma van, és áttörhetetlennek látszó falakon is áthatol.

Kívánom disszertációm minden olvasójának, hogy sikerüljön belépniük Toldalagi Pál világába, abba a bizonyos kertbe, ahonnan a múltból — azon a bizonyos fotón — még mindig ránk tekint. Az értekezéshez csatolt Függelék csupán segítség a kert megtalálásához, hiszen nem más, mint egy hosszú tartalomjegyzék Toldalagi Pál életművéhez benne megtalálható Toldalagi Pál a holtpont hipertóniájának megtörése versének pontos lelőhelye, kezdősorok szerint, ábécérendben — illetve azon versei, melyek nem jelentek meg egyetlen kötetében sem, de értekezésem olvasásakor szükséges lehet ismerni őket.

Alább Toldalagi versei esetén nem hivatkozom másra, csupán a kezdősorokra. A kezdősorok nyomán a Függelék minden továbbiról tájékoztat. Disszertációm nem születhetett volna meg szüleim támogatása nélkül, ezért mindenekelőtt nekik mondok köszönetet.

Köszönettel tartozom Rónay Lászlónak is, aki még mindig látja Toldalagi Pálban azt, amit már csak nagyon kevesen, ezért lehetővé tette, hogy kutathassam életművét. Köszönettel tartozom Hafner Zoltánnak, aki önzetlenül segített hozzá olyan kéziratokhoz és információkhoz, amik pótolhatatlannak bizonyultak. És köszönöm minden barátomnak, hogy mellettem álltak a nehéz pillanatokban. Gerincét egy terjedelmes levelezés a holtpont hipertóniájának megtörése részletei képezik, melyet a költő Czjzek Évával, Bécsben élő rokonával folytatott től.

Mindezeken túl néhány verset, számos fotót, továbbá Toldalagiról szóló emlékezéseket közölt. És válogatott bibliográfiát a kötet lezárásaként. Mivel a Toldalagi-életmű könyvtárak és kézirattárak mélyén lapul, Hafner Zoltán emlékkötete nagy segítség az irodalomtörténet-írás és az irodalmat szerető olvasók számára egyaránt.

Hiányérzetünk két dolog miatt támadhat: Toldalaginak ban, az Élet című folyóiratban megjelent egy életrajzi ihletésű, novellisztikus írása, mely nem a holtpont hipertóniájának megtörése be az emlékkötetbe.

Egy ismerkedő, majd két baráti hangvételű levél Takáts Gyulának ból és ból. Szabó Lászlónak, mely Schleinitz Miklóson keresztül jutott ki nyugatra — ebben a Száz év költészete című antológia Magyarországra juttatását kéri. Czjzek Romanné, Toldalagi Éva részére írt levelek. A levelezés kezdetétől Továbbá egy Általában gépirat autográf aláírással és megjegyzésekkel, de akad közte teljesen autográf levél is. Czjzek Éváról bővebben ld. Utóbbi néhány nappal halála előtt kelt.

Székely Kalendárium — alapkiadás — Kézdivásárhely, Árpád www. Itt állok magam is, azt óhajtom itten, Jobb időket érjünk, mint az elmúlt évben. A mezőkön áldást, a hazában békét, Az emberek szívében boldog egyetértést.

És két képeslap található a Pilinszky hagyatékban is ből. A költői életmű pontosabb számbavételére természetesen a ben megjelent emlékkötet nem vállalkozhatott, csupán jelzésszerűen villant föl néhány verset.

Táplálkozás: a reggeli - zabkása a víz csirke; ebéd - leves vagy leves rozs kenyér és gyümölcs kompót; Alacsony nyomás magas vérnyomásban, amely Vegyük a gyűjtemény számos betegség, mint például a magas vérnyomás, cukorbetegség, ateroszklerózis. Az ár és a kolostor gyűjteménye javallatok és ellenjavallatok szerzetesi tea.

És bár az Oldott magány című, ös válogatáskötet közreadása előtt Tarbay Ede végzett szövegkritikai munkát, az sem vonatkozott az egész életműre, csupán a Vigiliában közölt versekre. Pedig aprólékosabb áttekintés híján a stressz magas vérnyomáshoz vezet bármit is mondani egy életműről. Az átfedések kiszűréséhez és a változatok egymás mellé helyezéséhez egyszerű, de annál fáradságosabb összehasonlítás szükségeltetik.

Első kötetének, a Hajnali versenyfutásnak költeményeivel együtt ig 77 verse jelent meg. A szerkesztőségnek sajátos családias hangulata volt. Körülbelül háromhetenként jelentettek meg tőlem verseket. TATÁR, 36— Ennek a folyóiratnak ekkoriban előfizetője volt.

VARGHA JENŐ-LÁSZLÓ SZABÓ KRISZTINA-GABRIELLA

Valószínűleg általa jutott az induló Vigilia lapjaira is. A Pásztortűz nyolc, a Tükör kilenc versét közölte. Erdélyi származása miatt nem meglepő a Pásztortűzben való jelentkezése, hiszen ez erdélyi folyóirat volt, az erdélyi magyarok fóruma. Színvonalas szépirodalmi lapként nyitott volt minden művészi érték iránt, széles írói bázissal. És bár igaz, hogy A Budapesti Hírlaptól az Est-lapokig ívelő széles publikációs kör viszont sokkal inkább nevezhető jellemzőnek: már indulásakor illeszkedett nemzedéke sajátos arculatához.

Helyt kell állni akkor is, ha a legmodernebb eszközök esetleg nem állnak rendelkezésünkre. Ha a beteg vezető panasza a gyengeség, fáradtság, idegesség, fogyás, az endokrinológus hyperthyreosis irányában kutat vagy a hypophysis, esetleg a mellékvesekéreg csökkent működésére gondol, a gasztroenterológus látens hepatitis lehetőségét látja, az onkológus rejtett tumort keres. A psychosomaticus beállítottságú orvos exhaustiv vagy reactiv neurosisra gondol, a fertőző betegségek szakorvosa esetleg krónikus brucellosisra. Végül lehet, hogy a panaszokat diabetes mellitus okozza. Próbálták az amplitúdóeloszlást kvantitatíve értékelni számítógép segítségével.

BASA, Egy barátság Példaként vehetjük az első nyomtatásban megjelenő költeményét, az Áprilisi kirándulást. Ez az Élet című katolikus folyóiratban jelent meg De ben megjelent a Pesti Naplóban Ezeken a helyeken azonban már egyszerűen Április volt a címe.

Ugyanezt az életmű hosszmetszetében is szemléltethetjük. Ebben a változatban jelent meg később a Valamilyen éden feléaz Igézet és valóság és az Ámulattól a döbbenetig című kötetekben. A föntebb leírtaknak az a következménye, hogy költeményei azonosításához nem elég a cím.

a holtpont hipertóniájának megtörése

Szükség van más azonosítóra is, például a kezdősorokra. Az öt publikációnak háromféle címe van: Téli éjszaka, Verseny és A messzi tájak búcsút intenek. Toldalaginak 22 éves korában, ban jelent meg első kötete, a Hajnali versenyfutás.

a holtpont hipertóniájának megtörése

Az elmúlt két év publikációinak válogatott gyűjteménye 27 verset tartalmazott, 62 oldalon. Mélykék borítóját rózsaszínes felhők és a felkelő nap díszítették.

Első kötettervének Hajh, ifjúság volt a munkacíme — de nem valósult meg. Egyetlen olyan verset találunk benne, ami sem előtte, sem utána nem jelent meg máshol: ez az Anna egy hajnala című darab. Olyan vers, ami csak az as fordulat előtt jelent meg, összesen öt található a kötetben: Akár a kis cselédek, Anna arcképe, A jámborság verse, Kedvesem, ébredj!

Magas vérnyomás kezelésére St. Petersburg

Uj magyar líra, Pesti Napló, A kötet tizenöt verse még az as fordulat, illetve után is több alkalommal kiadásra került. Mindezt azért tartjuk fontosnak leszögezni, mert kiderül belőle: Toldalagi kötetkompozíciói nem nevezhetők megbonthatatlan, zárt egységeknek.

Mint később konkrétan is látni fogjuk, újabb köteteinek egyik legfőbb szerkesztési elve a retrospekció lesz. A Hajnali versenyfutásról tizenkét a holtpont hipertóniájának megtörése jelent meg tavaszán.

Alacsony nyomás magas vérnyomásban, amely

Ő főként Rónayról és Thurzóról írt: Toldalagit alig említette. Kozocsával ellentétben mindhárom kötetet magas színvonalúnak, tehetségesnek értékelte.

Máthé Lajos a Magyar Kultúra lapjain szintén együtt írt a három szerzőről. Toldalagi verseit példátlan formatisztaságuk miatt méltatta. Viszont úgy érzékelte, hogy Toldalagi fiatalsága miatt híján van a mondanivalónak, és ezt olyan általános motívumok leírásával pótolja, mint a hajnal-komplexum. Kiemelte még az egyértelmű Kosztolányi, illetve Tóth Árpád hatást. A ferences pap tanár, Szalóczi Pelbárt eredetiségük, illetve igazi költőiségük miatt dicsérte Toldalagi verseit az Új Kor lapjain.

a holtpont hipertóniájának megtörése